Korony i mosty pełnoceramiczne

Korony i mosty pełnoceramiczne w technice CAD/CAM - Cercon i Lava. - są to uzupełnienia protetyczne z dwutlenku cyrkonu licowane porcelaną nie posiadające podbudowy metalowej. Odbudowy te są trwałe, bardzo szczelne i nie ulegają uszkodzeniu podczas wieloletniego użytkowania w jamie ustnej. Na podbudowy Cerkon udzielana jest 5 letnia gwarancja a na podbudowy Lava 15 letnia .Każde uzupełnienie Lava otrzymuje niepowtarzalny certyfikat z hologramem. Są to podbudowy o najwyższej jakości naturalnie piękne, o najwyższej wytrzymałości i bardzo precyzyjne. W świecie protetycznym często nazywane białym złotem. Korony są uzupełnieniami protetycznymi, które wykonuje się w przypadku całkowitego braku naturalnej korony zęba (przy dobrze zachowanym korzeniu), gdy są one bardzo silnie zniszczone, gdy chcemy poprawić lub odtworzyć ich prawidłowy kształt, wielkość i kolor a nie można tego wykonać za pomocą licówek. Mosty protetyczne to uzupełnienia brakujących zębów wykonywane po przez oszlifowanie sąsiednich zębów wykonanie na nich koron, które są połączone przęsłem imitującym brakujące zęby.

Licówki porcelanowe

Bardzo cienkie płatki porcelany przyklejane za pomocą metod adhezyjnych do odpowiednio spreparowanych zębów. Ten rodzaj uzupełnień estetycznych wykonujemy w przypadku niezbyt silnie zniszczonych próchnicowo zębów gdy chcemy dokonać zmiany ich kształtu, wielkości, koloru, czy też chcemy się pozbyć przerw między zębami. Preparowanie zębów w przypadku projektowania licówek powinno być minimalne. Jeśli pozwalają na to warunki preparacja odbywa się tylko w obrębie szkliwa lub czasami prawie zupełnie bez ingerencji wiertła-bez szlifowania. Zabieg ten zalicza się do najmniej inwazyjnych w strukturę zęba i przyzębia. Zęby szlifowane są od strony wargowej lub policzkowej a powierzchnia podniebienna lub językowa najczęściej jest prawie nieruszona. Licówki przykleja się do zębów wykorzystując właściwości adhezyjne cementów kompozytowych.

Mosty adhezyjne

Mosty adhezyjne oparte na włóknach szklanych. Jest to technika estetycznej odbudowy brakującego , pojedynczego zęba przez wymodelowanie w ustach pacjenta zęba z materiału kompozytowego podpartego na włóknie szklanym. W pierwszym etapie tej metody wkleja się włókno szklane pomiędzy dwa ograniczające lukę zęby. Następnie na bazie tak przygotowanego rusztowania odbudowuje się kompozytem ząb , który jest przyklejony nie tylko do włókna szklanego ale także do bocznych ścianek dwóch sąsiednich zębów. Zabieg wykonuje się na jednej wizycie w ciągu około dwóch godzin. Metoda ta zarezerwowana jest wyłącznie dla braków pojedynczego zęba i może być traktowana jako uzupełnienie tymczasowe – np. w przypadku planowanego implantu lub jako praca ostateczna. Niewątpliwą zaletą takich odbudów jest minimalna ingerencja we własne zęby (brak szlifowania), szybkość wykonania , atraumatyczność zabiegu , jego odwracalność oraz niewątpliwie zdecydowanie niższa cena w stosunku do implantu czy też trzypunktowych, tradycyjnych mostów porcelanowych. Posiadamy obserwacje od 03-2006 roku.

Protezy biofunkcyjne

Protezy biofunkcyjne - inaczej BPS to Biofunkcyjny System Protetyczny jest ofertą dla pacjentów bezzębnych o zanikłych wyrostkach, niezadowolonych z dotychczasowych rozwiązań. Są to protezy które na całym świecie są standardem, u nas niestety luksusem. Funkcjonalne i estetyczne protezy posiadające najwyższej jakości z zębami zamawianymi zawsze indywidualnie dla każdego pacjenta, dostosowanymi kształtem i wielkością do warunków jamy ustnej i estetyki twarzy, które technik ustawia według specjalnego klucza co gwarantuje wybalansowanie zgryzu. Ich zaprojektowanie było by nie możliwe bez dwóch specjalnych przyrządów jakimi się posługujemy - łuku twarzowego i artykulatora, dzięki którym do pracowni technicznej i gabinetu stomatologicznego przenosimy wiernie warunki zgryzowe pacjenta.

Protezy szkieletowe acetalowe i metalowe

Protezy szkieletowe (podparte). Są to uzupełnienia protetyczne ruchome. Wykonuje się je gdy w jamie ustnej pacjenta znajduje się jeszcze grupa zębów a ich liczba lub rozmieszczenie nie pozwalają na wykonanie mostów protetycznych.

Takie protezy opierając się na własnych zębach pacjenta, przenoszą siły żucia w sposób zbliżony do fizjologicznego. Pozwala to także ograniczyć ich wielkość i zasięg. Wykonujemy je na bazie stali lub acetalu – materiału mogącego być rozwiązaniem dla osób uczulonych na metal.

Protezy stabilizowane na implantach

Jednym z największych problemów przy wykonawstwie protez przy bezzębiu jest przyssanie i utrzymanie protez na podłożu.

Stabilne protezy całkowite wykonane w ciężkich warunkach przy zanikłych wyrostkach zębodołowych często są bardzo mocno rozbudowane co nie każdy może zaakceptować zaś niestabilna proteza zębowa ma same wady szczególnie całkowita proteza dolna, przemieszczana w jamie ustnej może stanowić duży dyskomfort dla pacjenta. Użytkownik protezy pamięta cały czas o tym, że ją ma, musi uważać, gdy się śmieje, mówi i je. Proteza ruchoma może odbierać pewność siebie, i znacząco obniżać komfort życia.

Tendencje światowe podążają w kierunku unieruchamiania protez za pomocą implantów lub miniimplantów. Proteza całkowita, której stabilność zapewniają implanty to najczęściej stosowana forma implantologicznego leczenia bezzębia.Przyczynia się do lepszego zdrowia, korzystnego wyglądu, poprawia jakość życia i żucia.

W niektórych pacjentów wystarczą tylko 2 implanty. Czasem jednak sytuacja w jamie ustnej wymaga zwiększenia ich liczby do 4 w celu zwiększenia stabilności odbudowy. Standardowy zabieg wszczepienia implantów trwa ok. 1 godziny, a rany zabezpiecza się szwami. Po wygojeniu dziąseł do tytanowych śrub montuje się zatrzaski i do nich zakłada się protezę, która natychmiast zyskuje stabilność. Na rzecz takiego rozwiązania przemawia duża przewidywalność i bezpieczeństwo zabiegu. Prawdopodobieństwo integracji implantu z kością ocenia się na 98%-99%. W przypadku miniimplantów przekonująca jest także cena, najbardziej korzystna spośród wszystkich zabiegów implantologicznych.

W naszych gabinetach do stabilizacji protez całkowitych stosujemy z powodzeniem system mini implantów Era Dental System firmy Zimmer Dental, który umożliwia stabilizację protez podczas jednej wizyty .

Bardzo szybki rozwój tej technologii powoduje, że przeciwwskazań do wykonywania zabiegów implantologicznych jest coraz mniej i prawie każdy ma szansę na takie leczenie w tym również pacjenci onkologiczni i po przeszczepach.